Osobnosti Osobnosti

Červený, Marián

ThDr. Marián Červený, PhD.

kňaz

*1955Topolčany

Od roku 1988 až do júla 2003 bol správcom farnosti v Brestovanoch, spravoval aj farnosť  v Horných Zeleniciach a Siladiciach. Predtým pôsobil ako kaplán v Piešťanoch, Bratislave a Zlatých Moravciach. V júli 2003 oslávil dvadsiate piate výročie svojej vysviacky. Jeho cirkevné, ale aj spoločenské aktivity presiahli rámec Brestovian, ba aj Slovenska. Jeho zásluhou sa stali miestom stretávania sa významných umelcov napríklad Petra Dvorského. Martina Babjaka, Ľubici Rybárskej, členov Radošinského naivného divadla Stanislava Štepku. Kataríny Koľníkovej a ďalších. Bol iniciátorom vzniku speváckeho Chrámového zboru J. Cikkera, Máriiných légií, Oratória sv. Damiana, Brestovanských hudobných slávností a pod. V súčasnosti pôsobí v Bratislave, kde sa okrem cirkevnej Činnosti venuje aj masmediálnej oblasti, predovšetkým týždenníku Katolícke noviny.