Kniha návštev Kniha návštev

V sobotu 17.9.2016 na križovianske hody sa uskutočnila jedna milá udalosť. Križovančania si spomienkovou slávnosťou pripomenuli 770 rokov od prvej zdokumentovanej rekonštrukcie Románskej rotundy, ktoré vek sa odhaduje na viac ako 770 rokov. Naša samospráva o tejto udalosti (nie je známe prečo) neinformovala, ani sa starostka obce tejto udalosti nezúčastnila. Škoda! Videla by, ako sú Križovančania súdržní a vedia si uctiť svoju históriu. Ak bude mať administrátor tejto stránky záujem o pripomenutie si tejto udalosti, veľa fotografií ale aj vídeí a filmov nájde na FB stránke "Križovany nad Dudváhom - život v obci trochu inak", ktorej ďakujeme, že na túto udalosť nezabudla.
Kerestúrčan, 22.9.2016 Nahlásiť nevhodný obsah
Vážený administrátor stránky www.regiondudvah.sk ! Keďže v texte o Románskej rotunde v obci Križovany n/D. chýbajú dôležité fakty, bolo by vhodné jeho doplnenie.Vami uvedený text v časti O regióne-Križovany n/D opisuje jedinečnú historickú stavbu na okolí „Románsku rotundu“ z pohľadu skoršej minulosti. Z dostupných materiálov, zverejnených na webstránke obce Križovany n/D (časť Kronika obce), ako aj v zápisniciach OZ a vlastivednej monografie obce je možné zistiť, že tento skvost našej architektúry nebol naposledy opravený v roku 1969.
Keďže my sme hrdí na túto historickú stavbu, ktorá je na Slovensku jedna z mála zachovaná,verím, že tieto informácie budú na vašej webovej stránke doplnené. Aj týmito informáciami pomáhame spropagovať náš región.
viac nájdete aj tu:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=468342733299590&id=262772407189958
Kerestúrčan, 22.5.2014 Nahlásiť nevhodný obsah