Kalendár udalostí Kalendár udalostí

Návrat na úplnu stránku
Späť

Z A V A R S K Á S E D M I Č K A Z-7

13.5.2017 - 16:00 - 0:00
Zavar

zavar.7.jpg

Obec Zavar, Obecný športový klub Zavar,

Základná škola s materskou školou

usporadúvajú 2. ročník cestného behu

Z A V A R S K Á   S E D M I Č K A   Z-7

Zavar (okres Trnava), sobota 13. mája 2017 16:00 h

 

 

 

Organizačný štáb:

Predseda: Rudolf BAROŠ, starosta obce

Technický manažér: Ing.Pavel HLAČINA, tel. kontakt: 0948 480 496

Manažér pre propagáciu a registráciu: Ing.Marek NIŽNANSKÝ

Hlavný rozhodca: Mgr. Róbert Gonos

Lekár pretekov: MUDr.Peter BAKIČ

Členovia štábu: Mgr.Andrea MRŠŤÁKOVÁ, Ján CHLEBÍK, Mgr.Daniel MONCMAN, Róbert URMINSKÝ

Moderátor: Marián PAVLÍK

Technické ustanovenia:

Kategórie  7000 m, cesta:

A – muži A

F – ženy Ž

B – muži od 40 do 49 rokov  M 40

G – ženy od 35 do 49 rokov  Ž 35

C – muži od 50 do 59 rokov  M 50

H – ženy od 50 rokov             Ž 50+

D – muži od 60 do 69 rokov  M 60

J – juniori do 19 rokov     J1

E – muži od 70 rokov             M 70+

J – juniorky do 19 rokov  J2    

 Štart celého pelotónu ZAVARSKEJ SEDMIČKY pred športovým areálom OŠK Zavar o 16:00 h.

Štart prológu občanov Zavara pred športovým areálom OŠK Zavar o 15:15 h.

Popis trate: Rýchly asfaltový okruh bez prevýšenia v uliciach Zavara,

 • Zavarskásedmička7 000 m
 • Prológ občanov Zavara 2719 m

Informácie:  Obecný úrad, 919 26 Zavar, okr. Trnava, e-mail:    ocu.zavar@stonline.sk

Prezentácia  účastníkov Z-7 a účastníkov prológu :

Športová hala OŠK, ul.Športová, v deň pretekov (13,00 – 15,00 h,)

On-line prezentácia: http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=983&lng=sk

                                      pretekárov prosíme uviesť do prihlášok aj bydlisko

Štartový vklad Z-7:   1 € (platí sa až pri prezentácii)

Ceny Z-7:  Finančné odmeny pre  vekové kategórie mužov a žien sú rovnaké:

1.miesto 30 €,  2.miesto 25 €,  3.miesto 20 €.

Prémia Z-7:  Prekonanie traťového rekordu  bude odmenené v kategórii muži v hodnote 50 € a rovnako v kategórii žien v hodnote 50 €. 

Vecnú cenu získajú najstarší účastník a najstaršia účastníčka pretekov Z-7.

Bonus pre občanov Zavara Z-7: Prví traja najlepší domáci bežci a bežkyne, resp. rodáci zo Zavara budú finančne odmenení: 

muži  1.miesto 30 €,  2.miesto 25 €,  3.miesto 20 €

ženy  1.miesto 30 €,  2.miesto 25 €,  3.miesto 20 €

Vyhlásenie výsledkov Z-7:  Ocenenie víťazov v jednotlivých kategóriách bude v sále Obecného úradu v Zavare o 18:00 h.

Pretekárska tombola Z-7: Po odovzdaní cien všetkým vekovým kategóriám  bude vyžrebovaná tombola účastníkov klasifikovaných v behu Z-7.

Ocenenie prológu  občanov Zavara: Vecné ceny získajú traja najrýchlejší občania Zavara v kategórii muži a traja najrýchlejší kategórii ženy. Odovzdanie cien bude v priestore cieľa po ukončení hlavného preteku Z-7.

Občerstvenie: Po skončení pretekov sú bežci  a bežkyne Z-7 pozvaní  na občerstvenie do sály Obecného úradu  v Zavare.

Rámcové preteky:

 1. Predškolský vek:50 mštart 14:00 h
 2. Žiaci 1., 2. ročník: 60 m
 3. Žiačky 1., 2. ročník: 60 m
 4. Žiaci3., 4.ročník:200 m
 5. Žiačky 3., 4.ročník:200 m
 6. Žiaci5., 6.ročník:400 m
 7. Žiačky5., 6.ročník:400 m
 8. Žiaci7., 8.ročník:800 m
 9. Žiačky7., 8.ročník:800 m
 10. Žiaci9.ročník:1000 m

Rámcové preteky detí predškolského veku, žiakov, žiačok a dorastencov v bežeckých disciplínach sa uskutočnia v čase od 14:00 do 15:00 h. Víťazi budú odmenení medailami a vecnými darmi hneď po skončení pretekov. Sladká odmena bude pre všetkých štartujúcich v rámcových pretekoch.

Pre rámcové preteky neplatí elektronická registrácia vopred.

Poznámka: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť ( za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).

Priestor na prezliekanie je pripravený v telocvični a v šatniach futbalového klubu v areáli OŠK. Parkovanie motorových vozidiel  je možné na uliciach Budavateľská a Záhrady, ktoré nadväzujú na  Športovú ulicu.

Prológ je súčasťou bežeckého podujatia. Cieľom prológu je dať príležitosť všetkým občanom Zavara, aby sa mohli aktívne zapojiť medzi bežcov a tak zažiť atmosféru bežeckých pretekov.

Príďte stráviť príjemné chvíle a povzbudiť atlétov, rekreačných bežcov i žiacke talenty k pokračovaniu tradície !

Zavarčania, ak nemáte odvahu na ZAVARSKÚ  SEDMIČKU, príďte si zabehnúť Prológ!

Z-7-mapa.png