Región Dudváh Región Dudváh

Trakovice Bučany Brestovany Dolné Lovčice Zavar Križovany nad Dudváhom Vlčkovce Opoj Majcichov Šúrovce Sereď Galanta Trnava Hlohovec
 
 

 

Newsletter Newsletter

Chcem odoberať newsletter

Aktuality Aktuality

115. výročie narodenia národného umelca Fraňa Štefunku

Fraňo Štefunko bol náš najvýznamnejší rodák a to nielen z oblasti kultúry. Zaslúžil sa o zviditeľňovanie našej obce a preto si zaslúži, aj keď po dlhšej dobe, aby sa obec Vlčkovce majstrovi Fraňovi Štefunkovi poďakovala. Preto som rád, že sa nám podarilo zrealizovať a uviesť do prevádzky v októbri roku 2017 Pamätnú izbu Fraňa Štefunku, ktorá sa nachádza vo Vidieckom dome, kde sme oživili a môžeme širokej verejnosti a najmä mládeži pripomínať časť našej vlčkovsko-farkašínskej histórie.

Sobota 4. augusta 2018 bola venovaná práve národnému umelcovi profesorovi Fraňovi Štefunkovi. Na základe návrhu starostu obce, Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach Uznesením OZ č. 22/2018 dňa 25.6.2018 schválilo udelenie ocenenia „Čestné občianstvo obce Vlčkovce in memoriam" národnému umelcovi profesorovi Fraňovi Štefunkovi za celoživotné dielo a zviditeľňovanie obce Vlčkovce. Ocenenie in memoriam pre Fraňa Štefunku prevzala p. Terézia Rybářová.

Pri pripomienke 115. výročia narodenia sme sa rozhodli pripraviť výstavu zo života a diela Fraňa Štefunku a taktiež zverejniť formou publikácie udalosti, skúsenosti a získané ďalšie informácie o Fraňovi Štefunkovi, s ktorými sme chceli oboznámiť širokú verejnosť.

Poďakovanie patrí najmä rodine Rybářovej, Falathovej a Podešvovej, ktoré boli nápomocné nielen pri zariaďovaní Pamätnej izby Fraňa Štefunku, ale zapožičali diela a fotografie, ktoré je možné vzhliadnuť na výstave. Uplynulo veľa rokov, kedy bolo naposledy na jednom mieste sústredených toľko diel Fraňa Štefunku a preto sme radi, že sa to mohlo uskutočniť v jeho rodisku.

Návštevníci majú možnosť na výstave vidieť viac ako 50 rôznych sôch, búst, medailí a reliéfov, ktorých autor je práve Štefunko. Taktiež viac ako 50 fotografií ďalších pomníkov, ktoré sú umiestnené na významných budovách a námestiach slovenských miest, ale aj napr. na Národnom cintoríne v Martine.

Poďakovanie patrí Mgr. Zuzane Falathovej, ktorá sa zamerala na život a dielo Fraňa Štefunku a pripravila materiály a následne spracovala publikáciu Fraňo Štefunko Vlčkovciam – Vlčkovce Fraňovi Štefunkovi.

V publikácii je uvedených veľa nových informácií o Fraňovi Štefunkovi, ktoré sa nachádzali v súkromnou rodinnom archíve a s ktorými sa môže verejnosť oboznámiť.

Okrem akadémie s kultúrnym programom za účasti rodinných príslušníkov Fraňa Štefunku a pozvaných hostí sme položili aj kyticu k pamätnej tabuli na rodnom dome Fraňa Štefunku.

Zároveň sme navrhli a pripravili edíciu 7 rôznych pohľadníc obce Vlčkovce, ktoré je možné zakúpiť na Obecnom úrade vo Vlčkovciach spolu s publikáciou, resp. počas otvorenia Vidieckeho domu Vlčkovce.

Fraňo Štefunko Vlčkovciam, Vlčkovce Fraňovi Štefunkovi - brožúra

Fraňo Štefunko prezentácia.mpg

 

Video z odovzdania čestného občianstva - 115. výročie narodenia národného umelca Fraňa Štefunku

Video z prezentácie diel Fraňa Štefunku


Kalendár udalostí Kalendár udalostí

Udalosti
MÁJ
10
Vystúpenie hudobnej skupiny Kollárovci
18:00
Dom kultúry Zavar